685 QL1A, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp.HCM
icon icon icon icon icon
2318605360740150_1349x487.jpg 4805707086799010_1349x487.jpg 9568947739220830_1349x487.jpg 4239933067560180_1349x487.jpg 9568947739220831_1349x487.jpg 359679848893916_1349x487.jpg 7521942844546540_1349x487.jpg

Mô hình máy ép gạch

( 03-05-2017 - 05:02 PM ) - Lượt xem: 283

                                           Mô hình máy ép gạch

096 778 3456
youtube